169/2021 Κατακύρωση δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου , του αριθμ.-13- καταστήματος “ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΩΡΩΠΟΥ” Κοινότητας Ωρωπού , Δημ. Ενότητας Λούρου ,Δήμου Πρέβεζας.

169/2021 Κατακύρωση δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου , του αριθμ.-13- καταστήματος “ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΩΡΩΠΟΥ” Κοινότητας Ωρωπού , Δημ. Ενότητας Λούρου ,Δήμου Πρέβεζας.

169