17/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΑΓΡΕΛΙΑ» Τ.Κ Κοτσανόπουλου, Δ.Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

17/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΑΓΡΕΛΙΑ» Τ.Κ Κοτσανόπουλου, Δ.Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

17

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο