172/2018 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΖΕΥΓΑΡΟΛΙΒΑΔΟ» Τοπ.Κοιν.Καναλίου, Δημ.Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

172/2018 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΖΕΥΓΑΡΟΛΙΒΑΔΟ» Τοπ.Κοιν.Καναλίου, Δημ.Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

172

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο