178/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΣΕΖΙΑ» Τ.Κ Σκιαδά, Δ.Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

178/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΣΕΖΙΑ» Τ.Κ Σκιαδά, Δ.Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

178

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο