18/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τοπ.Κοιν. Ν.Σφηνωτού, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρωνσταυλικών εγκαταστάσεων.

18/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τοπ.Κοιν. Ν.Σφηνωτού, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρωνσταυλικών εγκαταστάσεων.

18

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο