183/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ» Τοπ.Κοιν.Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

183/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ» Τοπ.Κοιν.Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

183

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο