186/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΠΑΡΑΛΕΙΒΑΔΟΣ Α΄» Τοπ.Κοιν.Λούρου, Δ.Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

186/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΠΑΡΑΛΕΙΒΑΔΟΣ Α΄» Τοπ.Κοιν.Λούρου, Δ.Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

186

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο