190/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΦΡΑΞΙΑΣ Α΄» Τ.Κ Λούρου, Δ.Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

190/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΦΡΑΞΙΑΣ Α΄» Τ.Κ Λούρου, Δ.Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

190

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο