19/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Ν.Σφηνωτού, Δ.Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικώνεγκαταστάσεων.

19/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Ν.Σφηνωτού, Δ.Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικώνεγκαταστάσεων.

19

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο