197/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για ανάθεση καλλιτεχνικών υπηρεσιών στη Δ.Ε. ΛΟΥΡΟΥ στην οποία λειτουργεί η Δημοτική Φιλαρμονική Δ.Ε. ΛΟΥΡΟΥ

197/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για ανάθεση καλλιτεχνικών υπηρεσιών στη Δ.Ε. ΛΟΥΡΟΥ στην οποία λειτουργεί η Δημοτική Φιλαρμονική Δ.Ε. ΛΟΥΡΟΥ

197

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο