199/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών απόβλητων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2018 – 2019

199/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών απόβλητων συσκευασίας Δήμου Πρέβεζας 2018 – 2019

199

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο