20/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΑ» Τοπ.Κοιν. Ν.Σφηνωτού, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

20/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΑ» Τοπ.Κοιν. Ν.Σφηνωτού, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

20

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο