206/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης έμπροσθεν επιχείρησης στην Τ. Κ Καναλίου, Δ.Ε Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

206/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης έμπροσθεν επιχείρησης στην Τ. Κ Καναλίου, Δ.Ε Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

206