208/2022 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης χώρου αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή έναντι ξενοδοχείου NIKOS HOTEL, Τοπικής Κοινότητας Καναλίου, Δημ. Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

208/2022 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης χώρου αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή έναντι ξενοδοχείου NIKOS HOTEL, Τοπικής Κοινότητας Καναλίου, Δημ. Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

208