21/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων Δήμου Πρέβεζας, για εγκατάσταση και τοποθέτηση συστημάτων τηλεπικοινωνιών.

21/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων Δήμου Πρέβεζας, για εγκατάσταση και τοποθέτηση συστημάτων τηλεπικοινωνιών.

21

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο