2/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για καταβολή προνοιακών επιδομάτων

2/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για καταβολή προνοιακών επιδομάτων

2

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο