227/2020 Διενέργεια δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 48,924 στρεμμάτων στη θέση «ΦΡΑΞΙΑΣ», Κοινότητας Λούρου, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας , από αναβολή λόγω των μέτρων που είχαν ληφθεί για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID -19.

227/2020 Διενέργεια δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 48,924 στρεμμάτων στη θέση «ΦΡΑΞΙΑΣ», Κοινότητας Λούρου, Δημ. Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας , από αναβολή λόγω των μέτρων που είχαν ληφθεί για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID -19.

227_2020