247/2019 – Επικαιροποίηση των Τεχνικών Δεδομένων της μελέτης «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ –ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΠΕ3Β, ΠΕ4Β,ΠΕ5Β, ΠΕ7Β, ΠΕ8Β3,ΠΕ9Δ-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ,ΠΕ19 ΨΑΘΑΚΙ»

247/2019 – Επικαιροποίηση των Τεχνικών Δεδομένων της μελέτης «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ –ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΠΕ3Β, ΠΕ4Β,ΠΕ5Β, ΠΕ7Β, ΠΕ8Β3,ΠΕ9Δ-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ,ΠΕ19 ΨΑΘΑΚΙ»

247