282/2021 γκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : « Επισκευές-αποκαταστάσεις ζημιών σε σχολικά κτίρια Δήμου Πρέβεζας από σεισμό 5ης Φεβρουαρίου 2019 »

282/2021 γκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : « Επισκευές-αποκαταστάσεις ζημιών σε σχολικά κτίρια Δήμου Πρέβεζας από σεισμό 5ης Φεβρουαρίου 2019 »

282