293/2019 – Έγκριση 1ου Α.Π.Ε (Τελικού – Τακτοποιητικού) και παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 5ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 »

293/2019 – Έγκριση 1ου Α.Π.Ε (Τελικού – Τακτοποιητικού) και παράταση προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 5ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 »

293