301/2020 Έγκριση των τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών των υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στη υλοποίηση των παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development» Πρόγραμμα Interreg IPAΙΙCBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»

301/2020 Έγκριση των τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών των υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στη υλοποίηση των παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 4.3.1, 4.3.3, 4.3.4 και 4.3.5 του έργου MileSTONES III «Creative cultural cooperation as a tool for stronger tourism capacity and development» Πρόγραμμα Interreg IPAΙΙCBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»

301_2020