355/2019 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης πέντε (5) στρεμμάτων στη θέση «ΛΟΥΤΣΑΡΙΑ» στην κοινότητα Μύτικα Δήμου Πρέβεζας

355/2019 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης πέντε (5) στρεμμάτων στη θέση «ΛΟΥΤΣΑΡΙΑ» στην κοινότητα Μύτικα Δήμου Πρέβεζας

355