356/2020 Εκ νέου κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΦΡΑΞΙΑΣ»,έκταση 48,924 στρέμματα, Κοινότητας Λούρου, Δημ. Εν. Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

356/2020 Εκ νέου κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΦΡΑΞΙΑΣ»,έκταση 48,924 στρέμματα, Κοινότητας Λούρου, Δημ. Εν. Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

356_2020