427/2021 «Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 20,00 στρ. στη θέση «ΜΟΛΑ» Κοιν. Ν.Σινώπης, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας».

427/2021 «Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 20,00 στρ. στη θέση «ΜΟΛΑ» Κοιν. Ν.Σινώπης, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας».

427