45/2019 – Ανάθεση με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος του έργου με τίτλο «Επισκευές-αποκαταστάσεις ζημιών σε σχολικά κτίρια Δήμου Πρέβεζας από τον σεισμό της 5ης Φεβρουαρίου 2019 »

45/2019 – Ανάθεση με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγοντος του έργου με τίτλο «Επισκευές-αποκαταστάσεις ζημιών σε σχολικά κτίρια Δήμου Πρέβεζας από τον σεισμό της 5ης Φεβρουαρίου 2019 »

45