469/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 336 τμ στην θέση Γρεντιές Τ.Κ Λούρου, ΔΕ Λούρου

469/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 336 τμ στην θέση Γρεντιές Τ.Κ Λούρου, ΔΕ Λούρου

469