493/2019 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης(ελαιοστασίου) 25,00 στρεμμάτων στη θέση“ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ”, Κ. Καμαρίνας Δ.Ε Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

493/2019 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης(ελαιοστασίου) 25,00 στρεμμάτων στη θέση“ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ”, Κ. Καμαρίνας Δ.Ε Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

493