502/2019 – Έγκριση της υπ αριθμ.2/2019 μελέτης, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού εργασίας στο σύνολο των εργαζομένων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2020- 2021

502/2019 – Έγκριση της υπ αριθμ.2/2019 μελέτης, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού εργασίας στο σύνολο των εργαζομένων του Δήμου Πρέβεζας έτους 2020- 2021

502