585/2020 Έγκριση πλήρωσης θέσης ΠΕ Νομικών προκειμένου για την λειτουργία δομών και υπηρεσιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα .

585/2020 Έγκριση πλήρωσης θέσης ΠΕ Νομικών προκειμένου για την λειτουργία δομών και υπηρεσιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Πρέβεζας, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα .

585_2020