67/2018 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & καθορισμό όρων δημοπράτησης : «Προμήθεια ειδών διατροφής Παιδικών Σταθμών-Δομών, 2018-19»

67/2018 – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & καθορισμό όρων δημοπράτησης : «Προμήθεια ειδών διατροφής Παιδικών Σταθμών-Δομών, 2018-19»

67

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο