68/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια γάλακτος προσωπικού του Δήμου Πρέβεζας

68/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια γάλακτος προσωπικού του Δήμου Πρέβεζας

68

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο