69/2018 – Κήρυξη αναδόχου ως έκπτωτου και κατάπτωση εγγυητικής επιστολής (ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ)

69/2018 – Κήρυξη αναδόχου ως έκπτωτου και κατάπτωση εγγυητικής επιστολής (ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΛΕΞ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ)

69

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο