72/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επισκευή καθισμάτων του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Πρέβεζας

72/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επισκευή καθισμάτων του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Πρέβεζας

72

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο