77/2021 ΄Έγκριση πρακτικού της επιτροπής δημοπρασιών για κατακύρωση δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου από το Δήμο Πρέβεζας για την αποθήκη ΤΕΒΑ.

77/2021 ΄Έγκριση πρακτικού της επιτροπής δημοπρασιών για κατακύρωση δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου από το Δήμο Πρέβεζας για την αποθήκη ΤΕΒΑ.

77