78/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δαπανη δικαστικης αποφασης και τοκοι υπερημεριας της αρ.9/2018 αποφ. Ειρηνοδικείου Πρέβεζας για Παπανίκο Παναγιώτη του Ευαγγέλου

78/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δαπανη δικαστικης αποφασης και τοκοι υπερημεριας της αρ.9/2018 αποφ. Ειρηνοδικείου Πρέβεζας για Παπανίκο Παναγιώτη του Ευαγγέλου

78

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο