81/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια κιγκλιδωμάτων Δήμου Πρέβεζας

81/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια κιγκλιδωμάτων Δήμου Πρέβεζας

81

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο