82/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια εργαλείων και αναλωσιμων υλικών πρασίνου

82/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια εργαλείων και αναλωσιμων υλικών πρασίνου

82

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο