84/2018 – Εκ νέου κατάρτιση όρων εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στη θέση «ΜΠΑΡΜΠΑ» στην Τοπική Κοινότητα Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

84/2018 – Εκ νέου κατάρτιση όρων εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στη θέση «ΜΠΑΡΜΠΑ» στην Τοπική Κοινότητα Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

84

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο