85/2018 – Έγκριση των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τον μειοδότη του έργου Σ017 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Προυπολογισμού 39.999,99 και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ – ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με έκπτωση δώδεκα τοις εκατό (12%)

85/2018 – Έγκριση των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από τον μειοδότη του έργου Σ017 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Προυπολογισμού 39.999,99 και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση Κ/Ξ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ – ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με έκπτωση δώδεκα τοις εκατό (12%)

85

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο