86/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας ‘Προμήθεια αδρανών υλικών Δήμου Πρέβεζας’

86/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας ‘Προμήθεια αδρανών υλικών Δήμου Πρέβεζας’

86

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο