90/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια κλιματιστικών μονάδων -υλικών ψύξης θέρμανσης για τα σχολεία του Πρέβεζας – ΣΑΤΑ 2017

90/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια κλιματιστικών μονάδων -υλικών ψύξης θέρμανσης για τα σχολεία του Πρέβεζας – ΣΑΤΑ 2017

90

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο