91/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια αντικεραυνικών συστημάτων για τα σχολεία του Δήμου Πρέβεζας

91/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια αντικεραυνικών συστημάτων για τα σχολεία του Δήμου Πρέβεζας

91

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο