92/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συνδρομητικές υπηρεσίες ενημέρωσης Κατασκευαστικής Νομοθεσίας ιδιωτικών και δημοσίων έργων έτους 2018

92/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συνδρομητικές υπηρεσίες ενημέρωσης Κατασκευαστικής Νομοθεσίας ιδιωτικών και δημοσίων έργων έτους 2018

92

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο