93/2021 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής δημοπρασιών για κατακύρωση δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου από το Δήμο Πρέβεζας για τη στέγαση της δομής ΕΣΠΑ του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πρέβεζας

93/2021 Έγκριση πρακτικού της επιτροπής δημοπρασιών για κατακύρωση δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου από το Δήμο Πρέβεζας για τη στέγαση της δομής ΕΣΠΑ του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πρέβεζας

93