97/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 9,150 στρ. στη θέση «ΦΙΧΤΙ» Τοπ.Κοιν.Καναλίου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

97/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 9,150 στρ. στη θέση «ΦΙΧΤΙ» Τοπ.Κοιν.Καναλίου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

97

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο