Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με έγγραφες προσφορές για την ανάθεση του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Σχολείων ΔΕ Πρέβεζας»

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με έγγραφες προσφορές για την ανάθεση του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Σχολείων ΔΕ Πρέβεζας»

Κατεβάστε εδώ τα έγγραφα του διαγωνισμού.

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο