Διευκρινήσεις σε ερωτήματα για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης »Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πρέβεζας»

Διευκρινήσεις σε ερωτήματα για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης »Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Πρέβεζας»

05_09

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο