Πρόσκληση για εγγραφή στους καταλόγους του άρθρου 118παρ.5 του Ν.4412/2016 Δήμου Πρέβεζας έτους 2017

Πρόσκληση για εγγραφή στους καταλόγους του άρθρου 118παρ.5 του Ν.4412/2016 Δήμου Πρέβεζας έτους 2017

Κατεβάστε εδώ την πρόσκληση και εδώ τα έντυπα προς συμπλήρωση.

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο