Δημοσίευση προσωρινού πίνακα κατάταξης σχολικών καθαριστριών

Δημοσίευση προσωρινού πίνακα κατάταξης σχολικών καθαριστριών

Κατεβάστε τον προσωρινό πίνακα εδώ, το πρακτικό εδώ και τον ονομαστικό κατάλογο εδώ.

Κατά του πίνακα κατάταξης επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έως και την Δευτέρα 29/08/2022. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου sox@1485.syzefxis.gov.gr.