Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα, και τον Προϋπολογισμό του Δήμου , οικονομικού έτους 2020

Γνωμοδότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα, και τον Προϋπολογισμό του Δήμου , οικονομικού έτους 2020

1_2019